Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Aktuální kategorie: ~ Instituce ~ Neziskové organizace Chci vlastní e-shop | Přidat odkaz

Instituce - Neziskové organizace

Skauting

Odkazy


Přidej odkaz
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky | Info
AKC ČR se zabývá gastronomií i v jejích širších souvislostech a podporuje veškeré formy spolupráce. Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce - odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce.
http://akc.cz | 02.12.2014 14:35:12 | návštěvy: 5389

Barbule.cz - mateřské a rodinné centrum v Plzni | Info
Barbule je mateřské a rodinné centrum v Plzni, které zahájilo svou činnost v březnu 2011. Nabízíme kurzy pro děti, pro těhotné, maminky, cvičení pro těhotné, kurzy jógy a mnoho dalšího.
http://www.barbule.cz | 18.04.2011 09:15:07 | návštěvy: 4390

Bethel.cz | Info
Dům křesťanské pomoci v Litoměřicích.
http://www.bethel.cz | 30.05.2003 | návštěvy: 7267

Česká krajina | Info
Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu.
http://www.ceska-krajina.cz | 12.04.2011 13:57:50 | návštěvy: 4656

Česká národní agentura Programu EU Mládež | Info
Oficiální stránky České národní agentury Programu EU Mládež, Česká republika
http://www.youth.cz | 29.05.2003 | návštěvy: 4348

Denní a týdenní stacionář JihlavaDenní a týdenní stacionář Jihlava | Info
Stacionář pro děti a dospělé s mentálním postižením a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy a s autistickými rysy, kteří mohou pobývat v kolektivu. Služby: ubytování, stravování, školní výuka, integrace do společnosti, rehabilitace.
http://www.stacionar-jihlava.cz | 28.05.2008 17:06:26 | návštěvy: 6157

Dispecerka.cz | Info
Informace o firmách v České Republice, stránky, které jsou zaměřené na služby a řemesla. Přehledné rozdělení podle regionů, slouží na podporu podnikání a tradičních řemesel, součástí je havarijní servis.
http://www.dispecerka.cz | 10.11.2010 23:10:28 | návštěvy: 4154

Domov důchodců Ústí nad Orlicí | Info
Kvalitní sociální a ošetřovatelská služba v kombinaci s lidským přístupem a rodinnou atmosférou umožní strávit závěr života důstojně a klidně. U nás nebudete na své stáří sami.
http://www.dduo.cz | 13.08.2012 09:49:28 | návštěvy: 3902

Domov důchodců Ústí nad Orlicí | Info
Kvalitní sociální a ošetřovatelská služba v kombinaci s lidským přístupem a rodinnou atmosférou umožní strávit závěr života důstojně a klidně. U nás nebudete na své stáří sami.
http://www.dduo.cz | 13.08.2012 09:48:50 | návštěvy: 5647

ECONNECT - zpravodajství - zprávy | Info
O.s. Econnect je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v České republice využívat informační technologie a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká.
http://zpravodajstvi.ecn.cz | 29.05.2003 | návštěvy: 6382

Guard 7 - Bezpečnost práce, požární ochrana, e-learningové kurzy | Info
Naše firma poskytuje úplné služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, péči o životní prostředí a technická zařízení po celé České republice. Zajistíme školení, semináře a další vzdělávací akce, nabízíme zázemí velké funkční organizace.
http://www.guard7.cz | 04.12.2010 20:14:50 | návštěvy: 5071

Inkano o.s. Písek | Info
Stránky neziskového sektoru Jihočeského kraje. Informační kancelář neziskového sektoru v Jihočeském kraji.
http://www.inkano.cz | 14.11.2003 | návštěvy: 6105

Klášter ChotěšovKlášter Chotěšov | Info
Občanské sdružení, které se snaží zachránit tuto jedinečnou památku a najít pro ni smysluplné kulturní využití.
http://www.klasterchotesov.eu | 07.03.2007 10:00:59 | návštěvy: 9291

Letní hudební kurzy | Info
Ars Iuvenum o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která podporuje děti a mladé umělecké talenty v rozvoji jejich nadání. Pořádá soutěže, koncerty, přehlídky a především intenzívní mezinárodní letní hudební kurzy.
http://www.arsiuvenum.com | 08.03.2012 12:35:53 | návštěvy: 4270

Mateřské centrum Barvínek Plzeň | Info
Mateřské centrum nabízí volnočasové aktivity, výtvarné kroužky, tvoření, společenské a kulturní akce pro děti a jejich rodiče.
http://www.mc-barvinek.cz | 05.03.2008 14:15:03 | návštěvy: 5153

Mikroskopické preparáty | Info
E-shop mikroskopické preparáty, mikroskopický preparáty, preparáty pro mikroskopy, preparáty pro školy
http://www.mikroskop-shop.cz/mikroskopicke-preparaty-a138 | 25.06.2013 13:01:52 | návštěvy: 4650

Místní skupina ČČK Neuhaus | Info
Místní skupina ČČK Neuhaus - působíme v Jindřichově Hradci, pořádáme akce pro veřejnost, výuku a ukázky první pomoci, zajišťujeme zrdavotnické dozory na různých akcích
http://www.cckneuhaus.cz | 10.01.2011 01:03:05 | návštěvy: 4184

Nadační fond NehemiaNadační fond Nehemia | Info
Nadační fond na podporu misie a humanitární pomoci v mnoha státech světa.
http://www.nehemia.cz | 08.02.2007 12:08:24 | návštěvy: 10587

Nevládní organizace a Evropská unie | Info
Tyto webové stránky pro neziskové organizace jsou pojaty jako centrální místo na internetu, kde se soustředí informace o Evropské unii, jejích finančních nástrojích, současném dění ovlivňujícím občanskou společnost.
http://www.ngo-eu.cz | 29.05.2003 | návštěvy: 4844

Neziskový sektor | Info
Neziskové organizace v okolí Havlíčkova Brodu.
http://www.okhb.cz/neziskovky | 29.05.2003 | návštěvy: 4847

Nomadic Preservation Society | Info
Stránky Nomadic preservation society, neziskové organizace na záchranu poslední existující lodi společnosti White Star Line s přímou vazbou na bájný parník s tragickým koncem – Titanic.
http://nps.ryskova.cz | 10.01.2011 01:02:02 | návštěvy: 4152

Občanské sdružení Den - Brno | Info
Cílem sdružení je duchovně, mravně, kulturně, výchovně působit na občany města Brna a přinést jim prostřednictvím různých akcí a vzdělávacích programů evangelium.
http://www.osden.cz | 09.01.2007 13:42:56 | návštěvy: 6627

Občanské sdružení Klíč PlzeňObčanské sdružení Klíč Plzeň | Info
Občanské sdružení nabízející účast na volnočasových a vzdělávacích programech pro všechny generace.
http://www.kcklic.cz | 23.02.2007 07:44:27 | návštěvy: 4872

Občanské sdružení Vrátka Třebíč | Info
Vrátka, o. s. Třebíč si klade za cíl pomáhat zdravotně postiženým lidem k plnohodnotnému zapojení do společnosti. Zajišťuje zprostředkování práce, zaměstnává a vzdělává zdravotně postižené osoby.
http://www.vratka.cz | 04.12.2011 16:36:24 | návštěvy: 4500

Paleček | Info
Společnost lidí malého vzrůstu. Oficiální internetová stránka.
http://www.palecek.nebesa.cz | 30.10.2004 | návštěvy: 4320

rekredeti | Info
Pořádání výletů a pobytů, letních táborů a rekreace pro děti v rekreačních střediscích v České republice. Vyberte si kraj pro rekreaci pro pobyt v našich rekreačních zařízeních. Rekreaci nabízíme pro fotbal, atletiku, volejbal, házenou a další.
http://www.rekreace-deti.cz | 01.11.2009 12:43:12 | návštěvy: 4211

Rodinné centrum Litomyšl | Info
Rodinné centrum Litomyšl vzniklo jako občanské sdružení začátkem roku 1996. Je určeno dětem od 0 do cca 7 let, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života.
http://www.rc.litomysl.cz | 17.07.2008 15:43:31 | návštěvy: 4709

SDH Březové Hory | Info
Webové stránky sboru dobrovolných hasičů v Příbrami na Březových Horách
http://hasici.brezove-hory.cz | 29.10.2008 14:05:45 | návštěvy: 5426

Spinning Guide | Info
Cílem spolku SPINNING GUIDE.CZ je investigativní činnost a publicistika při zachování nezávislosti a objektivního přístupu se zájmem na uchovávání tradic a historických faktů. Kolektiv autorů připravuje publikaci o historii a původu slova "spin".
http://www.spinningguide.com | 22.05.2014 21:41:42 | návštěvy: 4138

Spinning Guide | Info
Cílem spolku SPINNING GUIDE.CZ je investigativní činnost a publicistika při zachování nezávislosti a objektivního přístupu se zájmem na uchovávání tradic a historických faktů. Kolektiv autorů připravuje publikaci o historii a původu slova "spin".
http://www.spinningguide.cz | 25.05.2014 14:09:06 | návštěvy: 4394

ZIP - Zábava Informace PoradentsvíZIP - Zábava Informace Poradentsví | Info
Občanské sdružení z Havířova, provozuje nízkoprahový klub pro teenagery, hudební akce.
http://www.zdrhovadlo.cz | 08.02.2007 12:11:06 | návštěvy: 6263