Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Aktuální kategorie: ~ Křesťanství ~ Misie a evangelizace Chci vlastní e-shop | Přidat odkaz

Křesťanství - Misie a evangelizacePřidej odkaz
ACET Česká Republika | Info
ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS.
http://acet.wz.cz | 12.01.2006 23:27:19 | návštěvy: 8075

Anglické stránky dětské misieAnglické stránky dětské misie | Info
Domovské stránky ústředí dětské misie Warrenton, MO, 63383
http://www.gospelcom.net/cef | 04.11.2002 | návštěvy: 5985

Atleti v akci | Info
Společnou touhou Atletů v Akci je bojovat s lhostejností, pesimismem a dalšími negativními vlivy konzumní společnosti, stavět život na biblických hodnotách naší civilizace a sdílet s ostatními i víru v Boha.
http://cb.cz/ava | 12.01.2006 23:24:49 | návštěvy: 7085

BDM Slovensko | Info
Komunikační portál pro pracovníky s besídkou, dorostem a mládeží na Slovensku.
http://bdm.gruffdizajn.com | 21.05.2003 | návštěvy: 7047

Brněnská tisková misie | Info
Cílem BTM je přinášet lidem Biblické poselství naděje, víry a lásky co nejúčinnějším způsobem: krátkými misijními texty (letáčky).
http://www.btm.cz | 25.12.2005 22:04:25 | návštěvy: 7958

Cesta ke Kristu | Info
Evengelizační stránky se spoustou článků, svědectví, odkazů a podobně. Galerie křesťanských uměleckých děl.
http://www.kekristu.wz.cz | 18.01.2006 16:50:16 | návštěvy: 7291

Čtyři duchovní zákonyČtyři duchovní zákony | Info
Co jsou to čtyři duchovní zákony? Na stránkách sboru Apoštolské církve v Kolíně si je můžete přečíst.
http://ackolin.sweb.cz/dzakony/duch_zakony_soubory/frame.htm | 09.10.2007 22:36:25 | návštěvy: 6446

Dětská misieDětská misie | Info
DĚTSKÁ MISIE v ČR, mezidenominační organizace pro práci s dětmi a přípravu pracovníků s dětmi.
http://www.detskamisie.cz | 15.11.2002 | návštěvy: 8354

Dobrá zprávaDobrá zpráva | Info
Dobrá zpráva pro děti i dospělé na zvláštní pětibarevné rukavici. Jasně vysvětlené evangelium pomocí modifikace známé knihy beze slov.
http://www.dobrazprava.net | 15.04.2007 23:29:12 | návštěvy: 7781

Elim OpavaElim Opava | Info
Křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava. Hlavní náplní organizace je práce s dětmi, s neorganizovanou mládeží na sídlišti v Opavě formou nabídky volnočasových aktivit. V současnosti se rozbíhá velký projekt Kotelna = centrum volného času.
http://www.elimopava.cz | 25.02.2007 17:46:17 | návštěvy: 8676

Galerie Zážitků s Bohem | Info
Stránky věnované Bohu a zážitkům s ním, biblickým rozborům některých témat, varování před nebezpečím okultních praktik, "praktickým" úvahám k zamyšlení, tématu osvobození od závislostí a nutkání apod.
http://musculus.cz/buh | 25.12.2005 21:24:17 | návštěvy: 7640

Katedra křesťanské výchovyKatedra křesťanské výchovy | Info
Spolupráce se školami, katechetickými odbory církví a mezidenominačními organizacemi se zaměřením na mládež (Dětská misie, Nová naděje, Sdružení přátel křesťanské školy, Slezská diakonie aj.) otevírá širší možnosti uplatnění zvláště v oblasti...
http://www.osu.cz/katedry/kkv/okatedre.htm | 04.11.2002 | návštěvy: 6619

Katolická misieKatolická misie | Info
Misijní centrum vzniklo pod záštitou pražského Arcibiskupství v roce 1994 jako odpověď na potřebu současné doby. Naším úkolem je předávat poselství Evangelia dnešnímu člověku srozumitelnou a pochopitelnou formou a provádět osvětu v oblasti evangelizace mezi křesťany.
http://www.misie.cz | 04.11.2002 | návštěvy: 6731

Komunitní centrum Maják - Středisko volného časuKomunitní centrum Maják - Středisko volného času | Info
Komunitní centrum Maják - volnočasové, preventivní, vzdělávací, poradenské a výchovné aktivity pro děti a mládež.
http://www.kcmajak.cz | 15.10.2007 16:40:41 | návštěvy: 7732

Křesťanská misijní společnost | Info
Křesťanská misijní společnost je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit v České republice.
http://www.kmspraha.cz | | návštěvy: 8112

Křesťanské vyučování a životKřesťanské vyučování a život | Info
KVŽ je hnutí, jehož záměrem je posílení morální a duchovní úrovně mladé generace, zejména vysokoškolských studentů.
http://www.kvz.cz | 27.04.2007 14:35:14 | návštěvy: 7057

Kristus pro každého | Info
Kristus pro každého - mezidenominační křesťanská společnost zaměřená především na oblast tiskové misie a korespondenčních biblických kurzů.
http://www.ikpk.cz | 25.12.2005 21:25:49 | návštěvy: 7155

Kudy kam | Info
Misijní občanské sdružení Kudy Kam z Ostravy Zábřeha.
http://www.kudy-kam.cz | 17.01.2006 23:51:41 | návštěvy: 8236

Kurzy Alfa | Info
Ústřední web kursů Alfa. Informace o kursech, jak probíhají, co obnášejí, kde se právě konají a podobně.
http://www.kurzyalfa.cz | 25.12.2005 22:01:49 | návštěvy: 6911

LOUNY, Martin Hrdlička - osobní stránkyLOUNY, Martin Hrdlička - osobní stránky | Info
Informace o křesťanských akcích (nejen) v Lounech.
http://www.sweb.cz/xHrdlickaM | 22.07.2007 22:54:28 | návštěvy: 6534

Metodika katecheze dětíMetodika katecheze dětí | Info
Diplomová práce Petry Hudcové (Macháčkové) -Metodika katecheze dětí podle F. Ketta, Dětské misie a M. Jungové a jejich využití v praxi ČCE. Nedělní škola FS ČCE Soběhrdy (projekty, víkendovky, vánoční hry).
http://www.katecheze.wz.cz | 01.06.2007 14:55:45 | návštěvy: 12200

Misijní společnost Život | Info
Pracujeme na tom, aby tu něco vyrostlo. Evangelizační a misijní akce, semináře, školení a kurzy... kalendář, projekty vedení a podobně.
http://www.lifeministries.cz | 04.02.2006 00:29:59 | návštěvy: 7907

Mládež pre Krista - Slovensko | Info
Aktivní mezidenominační mládežnická organizace působící na Slovensku.
http://www.mpks.sk | 18.01.2006 01:25:24 | návštěvy: 7006

Nadace Racek | Info
Nadace s cílem podporovat aktivity na poli křesťanské misie v České republice a v zahraničí.
http://www.racek.org | 29.01.2006 18:46:10 | návštěvy: 7747

Nadační fond NehemiaNadační fond Nehemia | Info
Nadační fond na podporu misie a humanitární pomoci v mnoha státech světa.
http://www.nehemia.cz | 08.02.2007 12:08:24 | návštěvy: 10142

Nová nadějeNová naděje | Info
Nová naděje je organizace, která usiluje o znovunavrácení naděje především mladým lidem, ale také všem ostatním, kteří hledají smysl života.
http://www.novanadeje.cz | 04.03.2007 20:56:27 | návštěvy: 6709

Nová šanceNová šance | Info
Křesťansky zaměřený program Klubového centra Klíč.
http://www.novasance.eu | 23.02.2007 07:48:49 | návštěvy: 7873

Nový život | Info
Nový život, o.p.s. je mezicírkevní křesťanské hnutí, jehož cílem je dát každému člověku v naší zemi příležitost k tomu, aby se mohl seznámit s osobou Ježíše Krista.
http://www.novyzivot.org | 25.12.2005 21:19:22 | návštěvy: 6966

Občanské sdružení Isachar | Info
Občanské sdružení ISACHAR vzniklo jako pokračování spolupráce mezi několika sbory Církve bratrské a Křesťanských společenství v oblasti práce s dorostem a mládeží. Jde o systematický program misijní přípravy a motivace věřící mládeže.
http://www.isachar.cz | 24.11.2003 | návštěvy: 6829

Občanské sdružení Lavina | Info
Občanské sdružení LAVINA působí v Blansku a okolí a poskytuje službu lidem, kteří se ocitli ve společenské izolaci.
http://www.lavinablansko.cz | 12.06.2006 12:03:23 | návštěvy: 6429

Operace mobilizaceOperace mobilizace | Info
Anglické stránky mezinárodní misijní organizace Operace mobilizace - OM.
http://www.om.org | 29.04.2007 19:11:34 | návštěvy: 6709

Poznej Bibli - Biblické korespondenční kurzy pro dětiPoznej Bibli - Biblické korespondenční kurzy pro děti | Info
Biblické lekce „Poznej Bibli“ jsou určeny pro děti všech věkových kategorií. Snaží se zajímavou formou vzbudit zájem o příběhy Knihy knih.
http://www.poznejbibli.cz | 21.05.2007 21:55:36 | návštěvy: 6606

Poznej Bibli - biblické lekce pro děti a dorost | Info
Biblické lekce Poznej Bibli jsou určeny pro vedoucí besídek, mládeže, biblických kroužků, letních táborů, ale i jako pomůcka pro rodiče dětí, které nemají příležitost mít besídku ve svém sboru.
http://poznejbibli.myotis.info | 30.08.2005 | návštěvy: 6736

ProChrist | Info
České stránky mezinárodní evangelizační akce, která se koná každé 3 roky satelitním přenosem programu na stovky míst po celé Evropě.
http://www.prochrist.cz | 04.02.2006 20:47:03 | návštěvy: 6220

ProChrist 2006 - Pochybnosti a úžas | Info
Informační stránky o akci ProChrist 2006. Část určená pro širokou veřejnost - k pozvání.
http://www.pochybnosti-uzas.cz | 17.02.2006 21:12:33 | návštěvy: 6102

Projekt IzraelProjekt Izrael | Info
PROJEKT IZRAEL chce pomocí nejnovější audio-vizuální techniky poukazovat na Boha a vzdávat Jemu přes tyto technické vymoženosti moderní doby čest a slávu.
http://www.projektizrael.cz | 01.06.2007 15:01:36 | návštěvy: 7771

Smysluplnýživot.cz | Info
Evangelizační a kontaktní portálek pro všechny ale zejména pro Ostraváky...
http://www.smysluplnyzivot.cz | 04.02.2006 01:16:42 | návštěvy: 7325

Stránky Street ClubuStránky Street Clubu | Info
Skupina mladých lidí, navíc křesťanů, kteří jsme se rozhodli dělat věci pro lidičky z našeho okolí, pro lidičky ve věku od...do... :)
http://www.streetclub.webgarden.cz | 07.11.2007 15:21:57 | návštěvy: 6845

Studentská křesťanská misie | Info
Je občanským sdružením studentských křesťanských skupinek, klubů a jednotlivců věřících v Ježíše Krista usilujícím o šíření evangelia v našem národě a zvláště mezi studenty.
http://sweb.cz/skm-cr | 25.12.2005 21:44:44 | návštěvy: 7810

Tim 2.2Tim 2.2 | Info
Občanské sdružení Tim 2,2 vytváří materiály pro vedoucí besídek a nedělních škol, věnuje se výchově a vzdělávání vedoucích aktivit pro děti. Na webu provozuje množství on-line kurzů a workshopů a poskytuje množství materiálů zdarma ke stažení.
http://www.timdvadva.net | 04.11.2002 | návštěvy: 5894

Turbo 316Turbo 316 | Info
Na stránkách naleznete informace o možnostech zapojení do paralelní kampaně k Exitu 316 - TURBO 316.
http://www.turbo316.cz | 02.03.2007 13:06:05 | návštěvy: 6252

Word of Life Česká RepublikaWord of Life Česká Republika | Info
Oficiální stránky misijní organizace Word of Life Česká Republika.
http://www.wordoflife.cz | 09.07.2007 21:47:54 | návštěvy: 10875

Wycliffova překladatelská misieWycliffova překladatelská misie | Info
Stránky Wycliffovy překladatelské misie v České republice.
http://www.wycliffe.cz | 04.03.2007 21:03:16 | návštěvy: 7636