Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Globe

http://globe.terezanet.cz - Otevřít

Vloženo: 2009-01-19 11:09:41 | Návštěvnost odkazu: 1590 kliknutí

Popis webu

Mezinárodní program pro ZŠ a SŠ zaměřený na pozorování a vyhodnocování životního prostředí v okolí školy (témata: počasí a klima – voda a vodní toky – půda – vegetace).

Klíčová slova

ekologická, environmentální, výchova, EV, EVVO, vzdělávání, osvěta, trvale udržitelný rozvoj, školní ekologické projekty, vzdělávací programy, vzdělávací materiály, výukové programy, semináře, životní prostředí, Ekoškola, GLOBE, Les ve škole

Navštívit tento web

Globe