Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené

http://szp.diakoniecce.cz - Otevřít

Vloženo: 2007-03-14 21:59:33 | Návštěvnost odkazu: 9756 kliknutí

Popis webu

Středisko pro zrakově postižené je nezisková církevní organizace. Jejím posláním je sociální a pastorační služba pro osoby se zrakovým postižením.Základní myšlenkou vzniku bylo rozšířit možnosti získávání informací pro lidi se zrakovým postižením, především v oblasti křesťanství. Jeho služby jsou určeny všem lidem, kteří mají problémy v přijímání informací četbou běžného černotiskového textu.

Klíčová slova

knihovna pro slepce, zrakově postižení, zrakové postižení, nevidomí, nevidomý, slepý, knihy, brailovo písmo

Navštívit tento web

Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené