Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Advokát Zlín, Insolvenční správce

http://www.akpc.cz - Otevřít

Vloženo: 2010-12-03 15:19:39 | Návštěvnost odkazu: 1978 kliknutí

Popis webu

Advokátní kancelář Pechancová, Coufalík poskytuje právní služby s profesionálním standardem v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního a konkurzního. Pomáháme klientům uplatňovat nároky vůči státu před Evropským soudem pro lidská práva. V poslední době jsme rozšířili služby o oblast finančího a daňového poradenství. Advokátní praxi vykonáváme na celém území České republiky.

Klíčová slova

právní služby, insolvenční správce

Navštívit tento web

Advokát Zlín, Insolvenční správce