Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Anglická mateřská školka Kryštof

http://www.anglicka-materska-skolka.info - Otevřít

Vloženo: 2010-05-29 13:21:23 | Návštěvnost odkazu: 1316 kliknutí

Popis webu

Anglická mateřská školka Kryštof vznikla jako odpověď na nezbytnou potřebu našich dětí, naučit se angličtinu jako celosvětový dorozumívací jazyk. Anglická mateřská školka nabízí celodenní vysoce kvalitní péči dětem všech národností i bez znalosti angličtiny od 2,5 do 7 let. Výuka je vedena v angličtině, v bezpečné a motivující prostředí, pod dohledem rodilých mluvčí a vychází z jedinečnosti každého jedince - malého i velkého. Kurzy angličtiny v naší anglické mateřské školce spočívají na podobném principu, na kterém si dítě osvojuje mateřský jazyk. Anglická mateřská školka používá jako základ výuky kurikulum Primary English Curriculum Framework (PECF), zpracovaný pro potřeby dětí v předškolním věku. Tento základ je předpokladem pro přirozený a úspěšný přechod dítěte na dvojjazyčné a mezinárdní anglické školy. Anglická mateřská školka Kryštof se snaží poskytovat milou a zároveň interaktivní atmosféru, které probouzí zvídavost, tvořivost, sociální a profesní růst a vede k samostatnosti v uvažování. Anglická mateřská školka Kryštof také dbá při všech aktivitách na ochranu životního prostředí nejen důsledným tříděním odpadů, ale i šetřením energií a používáním recyklovaných i recyklovatelných materiálů. Podrobnější informace o tom, kde všude Anglická mateřská školka Kryštof nabízí své služby naleznete na webu www.klckrystof.cz .

Klíčová slova

anglická mteřská školka, angličtina pro děti, angličtina pro předškolní děti, angličtina pro předškoláky, dětská angličtina

Navštívit tento web

Anglická mateřská školka Kryštof