Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Dobrovolnické sdružení Dorkas

http://www.boromejky.cz - Otevřít

Vloženo: 29.05.2003 | Návštěvnost odkazu: 4156 kliknutí

Popis webu

Kongregace Milosrdných Sester sv. Karla Boromejského

Klíčová slova

Sdružení spojuje fyzické a právnické osoby, které chtějí věnovat svou aktivitu a své prostředky vytváření dobrých mezilidských vztahů a podporovat je zvláště všude tam, kde jsou lidé jakkoli postižení. Organizovat práci dobrovolníků a jejich zapojení v nemocnicích, dále v sociálních ústavech a jiných institucích, kde jsou lidé trpící a osamělí. Vytvářet k tomuto cíli i místa setkávání lidí potřebujících laskavou pomoc v tíživých životních situacích. Tomuto cíli pomáhat osvětovou, propagační, ediční a vzdělávací činností, stážemi s výměnou zkušeností a dalšími aktivitami, které by rozšiřovaly okruh znalostí a dovedností v práci s lidmi, kteří potřebují pomoc.

Navštívit tento web

Dobrovolnické sdružení Dorkas