Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Česká krajina

http://www.ceska-krajina.cz - Otevřít

Vloženo: 2011-04-12 13:57:50 | Návštěvnost odkazu: 4766 kliknutí

Popis webu

Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu.

Klíčová slova

česká krajina životní prostředí globální oteplování změna klimatu ohrožené druhy ochranářská organizace nestátní rezervace národní parky zubr pratur divocí koně vydra medvěd vlk červený seznam červená kniha ministerstvo životního prostředí evropa

Navštívit tento web

Česká krajina