Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

fetmed.cz

http://www.fetmed.cz - Otevřít

Vloženo: 2011-09-28 15:54:22 | Návštěvnost odkazu: 983 kliknutí

Popis webu

CENTRUM FETÁLNÍ MEDICÍNY A GENETIKY je zaměřeno na prenatální diagnostiku – vyšetřování plodů po dobu těhotenství (zejména v 1. a 2. trimestru) a genetické konzultace jak v těhotenství, tak i u dalších skupin pacientů.

Klíčová slova

prvotrimestrální screening, nuchální translucence (NT), neboli šíjové projasnění, OSCAR (one stop clinic), odběr choriových klků a plodové vody, vrozené vývojové vady a fetální echokardiografie ( FECHO)

Navštívit tento web

fetmed.cz