Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

GP geologický průzkum Karlovy Vary

http://www.gpkv.cz - Otevřít

Vloženo: 2009-01-26 22:39:57 | Návštěvnost odkazu: 1148 kliknutí

Popis webu

Geologický průzkum s výpočty zásob. Hydrogeologie - zdroje vody, ochranná pásma. Inženýrská geologie - průzkum pro všechny typy staveb, kontrola hutnění. Ekologie - průzkum kontaminace půd i vod, sanace, monitoring, analýzy rizikových faktorů. Bezplatná poradenská služba.

Klíčová slova

geologický průzkum, geologie, hydrogeologie, hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie, geotechnika, ekologie, inženýrskogeologický průzkum, environmentální průzkum, vrt, vrtný průzkum, geofyzika, geochemie, pedologie, atmogeochemie, petrologie, mineralogie, analýza, audit, geologický posudek, vzorkování, stavební průzkum, stabilita svahu, sesuv, klasifikace zemin, klasifikace hornin, kontrola hutnění, průzkum znečištění, ekologická zátěž, sanace, kontaminace, dekontaminace, kontaminace půdy, kontaminace vody, environmentální, ekologický audit, supervize, monitoring, hydrodynamické zkoušky, čerpací zkoušky, zdroj podzemní vody, vodní zdroj, ochranné pásmo, nerostné suroviny, nerosty, výpočet zásob, mapování, otvírka, těžba, POPD, průzkumné území, laboratorní rozbory

Navštívit tento web

GP geologický průzkum Karlovy Vary