Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Občanský institut

http://www.obcinst.cz - Otevřít

Vloženo: 2007-05-19 23:46:08 | Návštěvnost odkazu: 4838 kliknutí

Popis webu

Občanský institut je nestátní, nestranickou, nevýdělečnou kulturně-vzdělávací institucí konzervativního zaměření, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot, nezbytných pro fungování svobodné společnosti.

Klíčová slova

rodina, hodnoty, křesťanství, náboženství, tradice, konzervativizmus, konzervativní

Navštívit tento web

Občanský institut