Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Klub Pathfinder

http://www.pathfinder.cz - Otevřít

Vloženo: 2007-01-07 05:59:33 | Návštěvnost odkazu: 4710 kliknutí

Popis webu

Adventistické občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

Klíčová slova

mládež, děti, dorost, dorosťáci, tábory, výlety, pobyty, hry, prázdniny, letní tábory, víkendovky, turistika, turisté, skauti, junák, junáci, křesťanské tábory, křesťanský tábor

Navštívit tento web

Klub Pathfinder