Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Matematika pro studenty

http://www.priklady.com/cs - Otevřít

Vloženo: 2014-02-21 21:13:47 | Návštěvnost odkazu: 1536 kliknutí

Popis webu

Vzorové příklady na procvičení pro vysoké školy a univerzity. Příklady na lokální extrémy funkce, průsečíky grafu funkce se souřadnicovými osami a další na Priklady.com.

Klíčová slova

příklady, výsledky, matematika, sbírka úloh, geometrie, převody jednotek, množiny, číselné obory, společný násobek, společný dělitel, zlomky, výrazy, mnohočleny, rovnice, nerovnice, slovní úlohy, funkce, posloupnost, řady, kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, planimetrie, stereometrie, obvod, obsah, objem, povrch, trojúhelník, goniometrie, analytická geometrie, vektory, přímka, rovina, kuželosečky, matice, limity, derivace, integrály, průběh funkce

Navštívit tento web

Matematika pro studenty