Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Poradna pro osobní růst a seberozvoj

http://www.seberozvijeni.cz - Otevřít

Vloženo: 2012-02-04 20:48:16 | Návštěvnost odkazu: 3853 kliknutí

Popis webu

Nabízíme psychoterapeutické nebo poradenské konzultace při při řešení osobních, citových, partnerských, rodinných, pracovních, osobních či jiných problémů a také na seberozvoj osobnosti. Konzultace jsou možné ve formě seberůstové skupiny či individuálního poradenství. Mezi naše služby patří také terapie se zvířetem.

Klíčová slova

seberozvoj, seberůst, poradna, poradenství, seberůstová skupina, skupinová terapie, indiviuální terapie, psychoterapie, terapie se zvířetem, terapeut, psychologické poradenství, skupinové sezení, seberealizace, sebepoznání, mobbing, bossing, partnerské vztahy, spokojený vztah, nalezení sebe

Navštívit tento web

Poradna pro osobní růst a seberozvoj