Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Denní a týdenní stacionář Jihlava

http://www.stacionar-jihlava.cz - Otevřít

Vloženo: 2008-05-28 17:06:26 | Návštěvnost odkazu: 5025 kliknutí

Popis webu

Stacionář pro děti a dospělé s mentálním postižením a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy a s autistickými rysy, kteří mohou pobývat v kolektivu. Služby: ubytování, stravování, školní výuka, integrace do společnosti, rehabilitace.

Klíčová slova

stacionář, handicap, postižení, arteterapie, rehabilitace canisterapie, rekondiční pobyty

Navštívit tento web

Denní a týdenní stacionář Jihlava