Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Gramatika českého jazyka v ruštině

http://www.tranlang.cz/gram.html - Otevřít

Vloženo: 2008-10-08 00:26:42 | Návštěvnost odkazu: 3414 kliknutí

Popis webu

Tato příručka je určena pro rusky mluvicí zájemce o studium českého jazyka (začátečníky a mírně pokročilé) a je výtečným pomocníkem při studiu. Je napsána v ruštině a velmi srozumitelně vysvětluje základy české gramatiky, pravopisu, pravidla morfologie, tvorbu slov a porovnání odlišností s ruským jazykem. Názorně jsou uvedeny příklady skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen, druhy číslovek, časování sloves, tvorba jednotného a množného čísla, předložky, spojky, příslovce atd.

Klíčová slova

gramatika českého jazyka, v ruštině, pro rusky mluvici zájemce o studium českého jazyka

Navštívit tento web

Gramatika českého jazyka v ruštině