Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Ing. Vladimír Kožuch

http://www.vzory-zmluv-zadarmo.sk - Otevřít

Vloženo: 2010-06-28 12:29:42 | Návštěvnost odkazu: 2406 kliknutí

Popis webu

Vzory zmlúv zadarmo online – žiadosť, odvolanie, životopis, žaloba, pracovná zmluva, kúpna zmluva, zmluva o dielo, plná moc a mnohé ďalšie zmluvy, dokumenty, návrhy a formuláre pre Vaše potreby. Staňte sa svojím vlastným právnikom.

Klíčová slova

vzor, zmluva, dohoda, žiadosť, odvolanie, životopis, pracovná zmluva, kúpna zmluva, rozvod, žaloba, formulár o dopravnej nehode, zmluva o dielo, nájomná zmluva, prenájom, žiadosť o príspevok, plná moc, dohoda, výpoveď z pracovného pomeru, návrh zmluvy

Navštívit tento web

Ing. Vladimír Kožuch