Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

X-Raj

http://www.xraj.jecool.net/ - Otevřít

Vloženo: 2011-09-25 14:26:27 | Návštěvnost odkazu: 3144 kliknutí

Popis webu

Dlhodobou snahou ľudstva je nájsť stratený raj. Málo kto si však uvedomuje, že pravý Raj sa nachádza v nás. Na jeho dosiahnutie je potrebné sebapoznanie, sebakontrola a sebamotivácia..

Klíčová slova

sebapoznanie, sebakontrola, sebamotivácia, osobnostný rast, rozvoj osobnosti, vývin ducha, vývin osobnosti, osobnosť, charakter, zmysel života, xraj, raj, osobný raj, hodnota, vlastná hodnota, XRAJ, x-raj, X-raj,

Navštívit tento web

X-Raj