Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Zámek - zámky

http://www.zamek-zamky.cz - Otevřít

Vloženo: 2010-08-17 18:48:49 | Návštěvnost odkazu: 2650 kliknutí

Popis webu

Zámek je obvykle rozsáhlá, umělecky bohatě zdobená, velkolepá budova, která sloužila šlechtickým rodům a později též členům velkoburžoazie jako reprezentativní a pohodlné sídlo. Množství zámků vychází ze základů hradní a někdy také klášterní koncepce, liší se však tím, že postrádá opevnění.

Klíčová slova

zámky, zahrady, louky, krajiny, podzámčí

Navštívit tento web

Zámek - zámky