Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Profil odkazu

Křesťanský sbor víry v Havířově

http://www.zivacirkev.cz - Otevřít

Vloženo: 2007-06-03 00:51:47 | Návštěvnost odkazu: 3809 kliknutí

Popis webu

Křesťané letničně - charismatického směru s moderní hudbou chválící Boha, výklad Bible inspirovaný Duchem Svatým. Pravidelná shromáždění: každou neděli od 15 do 18 hod, Kulturní dům L. Janáčka v Havířově.

Klíčová slova

křesťanský sbor víry , společenství křesťanů, křesťanské společenství, živá cíekev, křesťanství, sbor, víra, církev, život, sbor víry, křesťané, církev v Havířově, letničně charismatický proud, Kristus, modlitba, křesťané v Havířově, chválit Boha, dobrý Bůh, modlitba víry

Navštívit tento web

Křesťanský sbor víry v Havířově