Poutnici.com | Kroky | O.S. DEN | Lavina Blansko | Křesťanské knihkupectví | W |

hledat pouze v aktuální kategorii
Aktuální kategorie: ~ Křesťanství ~ Křesťanské organizace Chci vlastní e-shop | Přidat odkaz

Křesťanství - Křesťanské organizace

Školy

Odkazy


Přidej odkaz
Academia Via Familia o.s. | Info
Služba všem rodinám, akce pro táty, maminky a děti. Letní kempy, kurzy, semináře, poradna, literatura, víkendové pobyty.
http://via.familia.cz | 17.05.2009 23:57:18 | návštěvy: 2449

ACET Česká Republika | Info
ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS.
http://acet.wz.cz | 12.01.2006 23:27:19 | návštěvy: 8075

Aglow Česká republikaAglow Česká republika | Info
Aglow v České republice je součástí celosvětové organizace, v níž jsou zapojeny ženy ze všech křesťanských denominací. Ústředí Aglow je v Edmondsu v USA. Na všech kontinentech světa existují tisíce skupin Aglow, v nichž slouží křesťanky, které jsou cele oddány Ježíši Kristu jako svému Spasiteli a Pánu a které chtějí být světlem a solí pro své okolí.
http://www.aglow.cz | 06.05.2007 23:35:54 | návštěvy: 3785

Aglow PardubiceAglow Pardubice | Info
Pobočka Aglow v Pardubicích.
http://aglow.blog.cz | 06.05.2007 23:37:27 | návštěvy: 3575

Alternativní klub pro mládež - Klub 3NYTYAlternativní klub pro mládež - Klub 3NYTY | Info
Volnočasový a nízkoprahový klub pro mládež v Havířově. Provozuje občanské sdružení Zdrhovadlo.
http://3nyty.zdrhovadlo.cz | 31.03.2007 17:31:49 | návštěvy: 7368

Bethel.cz | Info
Dům křesťanské pomoci v Litoměřicích.
http://www.bethel.cz | 30.05.2003 | návštěvy: 7038

Centrum ArchaCentrum Archa | Info
Součástí téhle "lodi" je bezalkoholový bar, stolní fotbaly, elektronické šipky, internet, malá knihovna, gramce, deskové hry a také pracovníci, kteří jsou k dispozici po celou dobu "plavby".
http://www.centrumarcha.cz | 21.02.2008 09:19:14 | návštěvy: 4905

Česká evangelikální aliance | Info
Mezidenominační a misijní sdružení křesťanů a církví provozující nejrůznější aktivity.
http://www.ea.cz | 17.01.2006 23:45:11 | návštěvy: 3741

Dětská misieDětská misie | Info
DĚTSKÁ MISIE v ČR, mezidenominační organizace pro práci s dětmi a přípravu pracovníků s dětmi.
http://www.detskamisie.cz | 15.11.2002 | návštěvy: 8354

Diakonice ECMDiakonice ECM | Info
Posláním Diakonie ECM je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální, poradenskou a duchovenskou péči osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným.
http://www.umc.cz/diakonie | 12.03.2007 22:48:34 | návštěvy: 3047

Diakonie BJB v ČRDiakonie BJB v ČR | Info
Diakonie Bratrské jednoty baptistů podporuje a koordinuje sociální práce v církvi a této církve ve společnosti na základě křesťanských postojů a evangelia.
http://www.diakonie.bjb.cz | 12.07.2007 13:32:42 | návštěvy: 2908

Diakonie ČCE - Středisko pro zrakově postiženéDiakonie ČCE - Středisko pro zrakově postižené | Info
Středisko pro zrakově postižené je nezisková církevní organizace. Jejím posláním je sociální a pastorační služba pro osoby se zrakovým postižením.Základní myšlenkou vzniku bylo rozšířit možnosti získávání informací pro lidi se zrakovým postižením, především v oblasti křesťanství. Jeho služby jsou určeny všem lidem, kteří mají problémy v přijímání informací četbou běžného černotiskového textu.
http://szp.diakoniecce.cz | 14.03.2007 21:59:33 | návštěvy: 9968

Diakonie ČCE - středisko Radost v MerklíněDiakonie ČCE - středisko Radost v Merklíně | Info
Středisko Radost v Merklíně poskytuje ambulantní, pobytové a terénní sociální služby a pastorační péči pro lidi se zdravotním postižením a seniory. Pomáhá rodinám osob s postižením prostřednictvím odlehčovací služby. Provozuje služby zaměstnanosti.
http://radost.diakoniecce.cz | 06.08.2007 11:21:59 | návštěvy: 3198

Diakonie Českobratrské církve evangelickéDiakonie Českobratrské církve evangelické | Info
Organizace poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby prostřednictvím 33 středisek působících v třinácti krajích České republiky. Jde o služby určené seniorům, lidem s postižením, lidem v obtížné životní situaci a umírajícím.
http://www.diakoniecce.cz | 14.03.2007 21:57:29 | návštěvy: 4395

Elim VsetínElim Vsetín | Info
Elim - křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii. Občanské sdružení ELIM Vsetín vzniklo ze společné touhy křesťanů pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a přinášet jim odpočinutí a úlevu.
http://www.elimvsetin.cz | 20.09.2007 20:16:46 | návštěvy: 3158

Farnost Miroslav, okr. Znojmo | Info
Infostránky farnosti Miroslav. Vše o dění ve farnosti. Aktuality, fotogalerie, historie a mnoho dalšího. Můžete také sledovat TV Noe online a poslouchat rádio Proglas.
http://farnost.miroslav.sweb.cz | 09.03.2010 19:34:46 | návštěvy: 2477

Hnutí Pro život ČRHnutí Pro život ČR | Info
Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit vědecké poznatky o souvisejících věcech.
http://www.prolife.cz | 14.05.2007 11:21:33 | návštěvy: 2773

Hnutí Víra a SvětloHnutí Víra a Světlo | Info
Hnutí pro rodiny s mentálně postiženými členy a pro jejich přátele.
http://www.viraasvetlo.evangnet.cz | 01.06.2007 14:58:01 | návštěvy: 2979

INRI roadINRI road | Info
Křesťanská studentská organizace CASD v Brně.
http://www.inriroad.cz | 31.05.2008 09:20:23 | návštěvy: 3052

Josiah VentureJosiah Venture | Info
Mezinárodní křesťanská misijní organizace zaměřená na získávání mladých pro Krista působí ve střední a východní Evropě. V jejím čele stojí Dave Patty.
http://www.josiahventure.com | 29.04.2007 20:02:24 | návštěvy: 4900

Klub JaspisKlub Jaspis | Info
Klub je nízkoprahové zařízení, které slouží ke smysluplnému využívání volného času neorganizovaných dětí a mládeže ve věku od 13 do 18 let a poskytuje speciální a návazné služby.
http://www.jaspis.info | 16.07.2007 22:56:10 | návštěvy: 3054

Klub Pathfinder | Info
Adventistické občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.
http://www.pathfinder.cz | 07.01.2007 05:59:33 | návštěvy: 5716

Křesťanská knihaKřesťanská kniha | Info
Křesťanské knihkupectví v Kladně.
http://www.krestanska-kniha.wz.cz | 15.04.2007 13:52:56 | návštěvy: 2551

Křesťanská misijní společnost | Info
Křesťanská misijní společnost je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit v České republice.
http://www.kmspraha.cz | | návštěvy: 8112

Křesťanská motorkářská alternativaKřesťanská motorkářská alternativa | Info
Evangelický motorkářský klub.
http://motoklub.evangnet.cz | 03.06.2007 00:55:23 | návštěvy: 3985

Křesťanský sbor Hodonín | Info
Bohoslužby,akce,fotogalerie,články.
http://krestansky-sbor-hodonin.717.cz | 09.04.2010 12:02:49 | návštěvy: 2266

Krmte hladovéKrmte hladové | Info
Informační web mezinárodní humanitární nadace Krmte hladové.
http://www.krmtehladove.cz | 04.03.2007 21:06:38 | návštěvy: 2532

Kudy kam | Info
Misijní občanské sdružení Kudy Kam z Ostravy Zábřeha.
http://www.kudy-kam.cz | 17.01.2006 23:51:41 | návštěvy: 8236

Maranatha o.s.Maranatha o.s. | Info
Křesťansky orientované občanské sdružení pro rozvoj osobnosti.
http://www.maranatha.cz | 11.03.2007 22:28:18 | návštěvy: 3040

Mezinárodní Křesťanské Velvyslenectví JeruzalémMezinárodní Křesťanské Velvyslenectví Jeruzalém | Info
Oficiální web české pobočky mezinárodní organizace ICEJ.
http://www.icej.cz | 29.04.2007 19:36:30 | návštěvy: 2455

Mezinárodní svaz GedeonůMezinárodní svaz Gedeonů | Info
Svazek křesťanských podnikatelů zajišťující Bible pro hotely, pro ordinacie, nemocnice, školy a další.
http://www.gedeoni.cz | 28.02.2007 00:15:06 | návštěvy: 3284

Misijní společnost Život | Info
Pracujeme na tom, aby tu něco vyrostlo. Evangelizační a misijní akce, semináře, školení a kurzy... kalendář, projekty vedení a podobně.
http://www.lifeministries.cz | 04.02.2006 00:29:59 | návštěvy: 7907

Nadace Mezinárodní potřebyNadace Mezinárodní potřeby | Info
Oficiální web Nadace Mezinárodní potřeby.
http://www.incz.info | 31.10.2002 | návštěvy: 2682

Nadační fond NehemiaNadační fond Nehemia | Info
Nadační fond na podporu misie a humanitární pomoci v mnoha státech světa.
http://www.nehemia.cz | 08.02.2007 12:08:24 | návštěvy: 10142

Naděje pro životNaděje pro život | Info
Jihlavská nezisková organizace jejímž zřizovatelem je Evangelická církev metodistická. Jejím cílem je organizovat, zajišťovat a poskytovat křesťanskou sociální a pastoračně-poradenskou péči lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální, nebo životní situaci a připravovat a vzdělávat své dobrovolné i profesionální pracovníky pro výkon sociální a pastoračně-poradenské péče.
http://www.nadejeprozivot.cz | 12.03.2007 22:57:36 | návštěvy: 3388

Nízkoprahový klub Husita | Info
Nízkoprahový klub Husita v Praze na Žižkově.
http://www.husiti.cz/npk | 21.08.2006 20:32:16 | návštěvy: 2771

Nová nadějeNová naděje | Info
Nová naděje je organizace, která usiluje o znovunavrácení naděje především mladým lidem, ale také všem ostatním, kteří hledají smysl života.
http://www.novanadeje.cz | 04.03.2007 20:56:27 | návštěvy: 6709

Nová šanceNová šance | Info
Křesťansky zaměřený program Klubového centra Klíč.
http://www.novasance.eu | 23.02.2007 07:48:49 | návštěvy: 7873

Občanské sdružení Den - Brno | Info
Cílem sdružení je duchovně, mravně, kulturně, výchovně působit na občany města Brna a přinést jim prostřednictvím různých akcí a vzdělávacích programů evangelium.
http://www.osden.cz | 09.01.2007 13:42:56 | návštěvy: 6412

Občanské sdružení ELIM LetoviceObčanské sdružení ELIM Letovice | Info
Moto sdružení být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot pro mládež a podpora celkového rozvoje mladých lidí, jako jedinečné a originální bytosti.
http://www.oselim.net | 06.05.2007 20:35:47 | návštěvy: 3072

Otocto.comOtocto.com | Info
Stránky neziskové organizace Slánka zabývající se mezilidskými vztahy a programem pro dospívající v Mladé Boleslavi.
http://www.otocto.com | 21.10.2007 17:34:14 | návštěvy: 7602

Sdružení občanů KvítekSdružení občanů Kvítek | Info
Křesťanské občanské sdružení z Plzně, pořádá jednodenní (víkendové) i vícedenní akce o školních prázdninách (podzimní, vánoční a jarní prázdniny), letní tábory a další.
http://www.volny.cz/kvitek.plzen | 04.03.2007 15:26:37 | návštěvy: 3201

SionSion | Info
Organizace Sion pracuje s dětmi a dorosťáky.
http://www.sion.cz | 27.04.2007 15:25:34 | návštěvy: 2841

Slezská diakonieSlezská diakonie | Info
Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociálně - zdravotní oblasti. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.
http://www.slezskadiakonie.cz | 01.06.2007 14:59:03 | návštěvy: 2558

Slovenská bibická společnostSlovenská bibická společnost | Info
Slovenská biblická společnost je autonómnní biblickou společností, která patří k celosvětové rodině Spojených biblických společností.
http://www.bible.sk | 16.04.2007 09:46:50 | návštěvy: 2510

Společnost křesťanů a ŽidůSpolečnost křesťanů a Židů | Info
Společnost křesťanů a Židů se snaží o vyvážený dialog křesťanů a Židů.
http://www.krestane.zide.info | 29.04.2007 19:13:09 | návštěvy: 3482

Středisko křesťanské pomoci Horní PočerniceStředisko křesťanské pomoci Horní Počernice | Info
Nezisková společnost, která se věnuje sociálně vyloučeným osobám, seniorům, zdravotně postiženým a dalším.
http://www.skphopo.cz | 12.03.2007 23:03:20 | návštěvy: 4190

Studentská křesťanská misie | Info
Je občanským sdružením studentských křesťanských skupinek, klubů a jednotlivců věřících v Ježíše Krista usilujícím o šíření evangelia v našem národě a zvláště mezi studenty.
http://sweb.cz/skm-cr | 25.12.2005 21:44:44 | návštěvy: 7810

Teen Challenge Česká republikaTeen Challenge Česká republika | Info
Program Teen Challenge v České republice nabízí pomocnou ruku více než 150 chlapcům, dívkám, mužům a ženám. Tento křesťanský program se zaměřuje na konkrétní pomoc studentům v jejich vztahu k Bohu, k sobě samotným a k jejich rodinám. Teen Challenge věří v druhou šanci.
http://www.teenchallenge.cz | 29.04.2007 19:17:25 | návštěvy: 2071

Teenchallenge PlzeňTeenchallenge Plzeň | Info
Sdružení pro prevenci, léčbu a následnou péči drogově závislých. Pobočka mezinárodní křesťanské organizace v Plzni.
http://www.teenchallengeplzen.cz | 04.03.2007 15:23:47 | návštěvy: 2502

Unie KompasUnie Kompas | Info
Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Jejím posláním je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života - duševní, duchovní a tělesné, tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné.
http://www.unko.cz | 16.07.2007 22:56:36 | návštěvy: 3257

Vikariát Jilemnice | Info
Vikariát Jilemnice - vikariátní webové stránky - informace o pořadu bohoslužeb, konaných akcích, farnostech, kněžích a mnoho dalšího
http://www.vikariatjilemnice.cz | 06.04.2010 22:46:44 | návštěvy: 2096

Word of Life Česká RepublikaWord of Life Česká Republika | Info
Oficiální stránky misijní organizace Word of Life Česká Republika.
http://www.wordoflife.cz | 09.07.2007 21:47:54 | návštěvy: 10875

Word To All International | Info
Cíle Word to All jsou: -zvěstovat Boží slovo bezúhonně a pravdivě -zasáhnout nevěřící způsobem odpovídajícím jejich kulturnímu pozadí -podpořit křesťanské věřící v oblastech jako jsou evangelizace, učednictví a osobní růst -umožnit propojení a vzájemnou spolupráci křesťanů ze Západu a z Východu -přinést slávu Bohu
http://www.wordtoall.org | 09.08.2011 13:02:55 | návštěvy: 3799

YMCA Hradec KrálovéYMCA Hradec Králové | Info
Stránky Pobočky organizace YMCA v Hradci Králové.
http://hk.ymca.cz | 21.05.2007 19:50:35 | návštěvy: 3212

YMCA SetkáníYMCA Setkání | Info
YMCA Setkání je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, mládež i celé rodiny.
http://www.setkani.org | 21.05.2007 20:00:51 | návštěvy: 3577

ZIP - Zábava Informace PoradentsvíZIP - Zábava Informace Poradentsví | Info
Občanské sdružení z Havířova, provozuje nízkoprahový klub pro teenagery, hudební akce.
http://www.zdrhovadlo.cz | 08.02.2007 12:11:06 | návštěvy: 6036